Velkommen til Øie bedehus

Aktiviteter

Søndagsskolen

Annenhver søndag (partallsuker)
Kl. 11.00 – 12.00
Janne Kristin Vrålstad, Mob: 994 84 999

Yngres

Annenhver tirsdag (oddetalsuker)
Kl. 19.00 – 21.00
Aldersgrense 5.klasse.
Andy Syvertsen Mob: 415 61 667

Barnelaget

Annenhver tirsdag (partallsuker)
Kl.17.30 – 19.00
Hilde Johansen Mob: 911 29 886

Kalender

Siste fra Facebook

Kart

Gaver

Støtte til drift av Øie bedehus kan gis til gavekonto: 3080.21.15926.

Nyttige lenker